Toepassing ZorgFormat

De adviseur ZorgFormat  is begeleider en onderzoeker. Onder leiding van de adviseur wordt binnen de teams geïnventariseerd wat de huidige personele bezetting is, welke functies er zijn en of deze passen bij de te leveren zorg. Dan wordt op een bijna spelmatige en inzichtelijke manier toegewerkt naar een passend basisdienstenpatroon en formatieplan. Deze wordt doorgerekend en beoordeeld in relatie tot de inkomsten. Op basis van de uitkomsten op teamniveau kan er geaggregeerd worden naar locatie- of wijkniveau, waardoor er gegevens in beeld komen m.b.t. de huidige situatie, de gewenste situatie en de vraagstukken die zich voordoen.

Op organisatieniveau wordt geïnventariseerd wat de context van de organisatie is, welke aanspraken er zijn van stakeholders, wat de missie en visie is en in welk beleid dat resulteert. Ook worden afspraken gemaakt over kengetallen (bijvoorbeeld: de verhouding tussen directe zorgkosten, de indirecte kosten en de bruto personeelskosten). 
Met behulp van met ZorgFormat te maken scenario’s betreffende formatieplaatsenplannen (zie hiervoor publicatie Impactanalyse Verpleeghuiszorg NZA 2017) wordt uiteindelijk strategische personeelsplanning vorm gegeven.

Wanneer u op ''inloggen'' rechtsboven op de pagina klikt krijgt u de voorpagina van het systeem te zien. Klikken op de zwarte tekst levert een beknopte beschrijving van de onderliggende deelinstrumenten op. Deze deelinstrumenten werken gezamenlijk of individueel. Met de adviseur spreekt u af welk traject voor u aangewezen is.

Wanneer u rechtsonder op ZorgformatRBM klikt krijgt u een informatief filmpje over urgentie en werkwijze te zien.