Cases welke een beeld geven van de toepassingsmogelijkheden.

Capaciteitsplanning in de zorg blijft van doorslaggevend belang. Cruciaal is dat de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats in de zorg ingezet wordt.

Langer thuisblijven van ouderen betekent minder intramurale capaciteit. Korter verblijf in de kliniek van het ziekenhuis betekent een andere inzet van de verpleegkundige zorg. Ambulantisering in de GGZ betekent minder inzet in klinieken. Begeleiding op maat in de gehandicaptenzorg betekent een andere inzet van begeleiders. De toename van de zorgzwaarte in de intramurale voorzieningen in de ouderenzorg vergt andere kennis en kunde van het zorgpersoneel.

Het belang van capaciteitsplanning mag duidelijk zijn. Ervaren begeleiders die een goed instrumentarium ter beschikking hebben kunnen voor u het verschil maken.