De Stip op Uw Horizon.

Resultaat door inzet en begeleiding met de applicatie ZorgFormat

• Transparantie in wat er is en wat er nodig is m.b.t. de personele inzet.
• Onderbouwde keuzes m.b.t. de personeelsvoorziening, werving en opleiding      voor de middellange termijn (3-5 jaar).
• Het beleid kan verantwoord worden naar de stakeholders (kwaliteitskaders).
• Het verloop van personeel neemt af.
• Het ziekteverzuim neemt af.
• Teams, management en bestuur kunnen via de applicatie ZorgFormat                   voortdurend monitoren en de personele inzet aanpassen aan gewijzigde             omstandigheden (dashboard).