Palliatieve Zorg Thuis

Palliatieve zorg thuis

Een terminale patiënt wil graag thuis sterven, de `te verwachten levensduur is minder dan 3 maanden. De verzorging is complex en intensief; er is sprake van lichamelijke verzorging en er is een  begeleidingsvraag. Er wordt een beroep gedaan op professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligers. Overbelasting van de mantelzorg is een van de risico´s waar rekening mee moet worden gehouden.

Alles wordt er aan gedaan om de verpleging thuis in goede banen te leiden. Er wordt binnen ZorgFormat een planning per dag gemaakt. Contactmomenten met de wijkverpleging, de persoonlijke verzorging en begeleiding thuis en met mantelzorgers en vrijwilligers worden vastgelegd. De geïndiceerde uren worden verstandig en overzichtelijk verdeeld over de week en zorgvuldig worden daar de uren van de mantelzorg en vrijwilligers omheen gepland.

Voor iedereen zijn de aanwezigheidafspraken duidelijk. In het overzicht is te zien wie wanneer aanwezig is. De planning van de zorg is helder en wordt zo ingericht dat er op afroep meer en andere hulp ingeroepen kan worden. In de planning is rekening gehouden met afwezigheidsafspraken voor de mantelzorg.

Uit het overzicht kan direct het aantal uren zorg en de kostprijs afgeleid worden. Het ingevulde instrumentarium levert de onderbouwing voor de indicatie of de aanpassing daarvan op.