Organisatie van een HOED

Formatieplan Hoed

In een sterk groeiende HOED waarin 5 huisartsen in 4 praktijken samenwerken is de werkdruk sterk aan het oplopen. Op dit moment werken er  5 doktersassistenten en 3 praktijkondersteuners. Onder hetzelfde dak werken ook een apotheker, psychologen en fysiotherapeuten.Er bestaat ambitie om gezamenlijk een Medisch Centrum te realiseren. Inmiddels zijn ook welzijnswerkers en ouderenadviseurs evenals een laboratorium ingetrokken in het gebouw. De eerste gezamenlijke zorgprogramma´s zoals ouderenzorg, COPD, depressie en diabetes  worden uitgevoerd. Er wordt geparticipeerd in regionale ketenzorg; Diabetes Mellitus en Cardiovasculair risicomanagement.

In de HOED zijn vragen ontstaan over de soort samenwerking en het organiseren van het werk. Er is een groot aanbod aan zorgproducten en men heeft het gevoel dat een en ander gestroomlijnd dient te worden. Eigenlijk werkt iedereen nog op de eigen vertrouwde manier, in de eigen praktijk maar dan onder een dak. De kwaliteit van de patiëntenzorg staat voorop maar nu wordt er veel dubbel gedaan. Veel administratieve taken worden uitgevoerd door behandelaars of praktijkondersteuners die daardoor te weinig tijd voor eigen werkzaamheden overhouden en het gevoel krijgen de patiënten te kort te doen.

Met ZorgFormat wordt eerst een inhoudelijk beeld van de zorg gemaakt. Welke zorg en behandelvragen worden er gesteld, hoe complex is een en ander en komen er specifieke taken of werkzaamheden voor. In de daarop volgende discussie wordt het beeld wat is ontstaan besproken. Er ontstaat consensus over functieverdeling en taakverdeling. Getrapt wordt toegewerkt naar meer integratie van de functies in het huis en te zorgen voor adequate secretariële ondersteuning. In een geautomatiseerd dienstenpatroon wordt de noodzakelijke aanwezigheid van de verschillende functionarissen vastgelegd en doorgerekend naar een formatieplaatsenplan. Afgesproken wordt dat er eenmaal per maand overlegd wordt over de voortgang samenwerking en dat groei van het aantal patiënten vertaald zal worden in formatieruimte.