Jeugdzorg

In een residentiële organisatie voor jeugdzorg zijn vragen ontstaan over de  effectiviteit van de inzet van het personeel en de mate van cliëntgerichtheid. De vraag is een inhoudelijk beeld van de zorg en begeleiding te maken om gericht na te kunnen denken en te kunnen discussieren overde visie en strategie van de organisatie en hoe een en zichtbaar te laten worden in het werken binnen  de teams. ZorgFormat wordt ingezet om een inhoudelijk beeld van de zorg en begeleiding te kunnen maken.

Uit de inhoudelijke analyse die daaruit volgt blijkt dat het functiegebouw nog niet goed aansluit bij de zorg en begeleidingsvraag. Daarnaast is de inzet van het personeel niet goed aangepast op de tijden dat de zorg- en begeleidingsvraag gesteld wordt. De huidige personeelsplanning is ook financieel niet vol te houden.

In een aantal nieuw ontwikkelde basisdienstenpatronen wordt een gewijzigde inzet van personeel voorbereid en doorgerekend. Met instemming  van het management wordt een meerjarig personeelsscenario vastgesteld en in gang gezet. De ondernemingsraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De leidinggevenden van de betreffende teams veranderen per direct hun aannamebeleid en de teamleden gaan akkoord met gewijzigde werktijden.