Zelfsturend Team ouderenzorg

De werkdruk in het verpleeghuis is hoog, de budgetten staan onder druk. Er moet steeds meer gedaan worden met minder middelen.

In een kleiner verpleeghuis met 105 bedden neemt de directie een drastische maatregel. Er wordt zoveel mogelijk gesneden in het management om meer geld beschikbaar te maken voor ´handen aan het bed´. De teamleidinggevende verdwijnt. Het enige aanspreekpunt voor de verplegenden, verzorgenden en helpenden in huis is nog het hoofd zorgdienst. De teams krijgen zelf de verantwoordelijkheid om de inzet van personeel in te regelen en met het toebedeelde budget rond te komen. 

Aanvankelijk wordt er bijna paniekerig gereageerd op de maatregel. Altijd was er per team een leidinggevende waar de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse planning en het formatieplan werd neergelegd. Toch beseft men al snel dat er ook een andere kant aan de maatregel zit. Op deze manier kan er meer geld voor de zorg vrijgespeeld worden. Toch een kans.. Nu nog een antwoord op de vraag hoe de zaak aan te pakken.

De bestuurder introduceert ZorgFormat binnen de organisatie. Ieder team vult het instrumentarium en maakt een inhoudelijk beeld van de zorg die er geleverd moet gaan worden. Het hoofd van de zorgdienst zorgt er voor dat de basis van het instrument juist is gevuld en er met de juiste cijfers gerekend wordt. In ieder team wordt gediscussieerd over de te leveren zorg en de organisatie van het werk. Nadat duidelijk is geworden wat er gedaan moet worden gaan 2 collega´s per team aan de slag met het bouwen van het basisdienstenpatroon. Hoe willen we werken met elkaar?

De collega’s maken een voorstel waaruit duidelijk wordt wat de inzet van personeel per dag kan zijn. Er is gespeeld met de functies en met de in te zetten uren. Het programma laat direct zien wat de formatie zal gaan worden en wat de kosten zijn. Na wat oefenen en geharrewar heeft iedereen duidelijk hoe er gewerkt moet gaan worden.

Het hoofd zorgdienst spreekt met de teams af hoe er naar de nieuwe manier van werken toegewerkt gaat worden. De medewerking van de teamleden is groot, de werkwijze heeft gezorgd voor stevig draagvlak bij de collega’s. Er kan immers betere zorg geleverd worden!