Wijkzorg in de buurt

Buurtzorg in de wijk

Bij het inrichten van een zelfsturend wijkzorg team heeft een grotere thuiszorgorganisatie behoefte aan instrumentarium om de zorgvraag (klantenvraag) goed in beeld te brengen en deze gemakkelijk te laten verbinden met de inzet van het juiste personeel. Ieder team moet binnen het gestelde budget kunnen werken en dient dus zorg, inhoud van het werk, personeel en kostprijs bij elkaar te kunnen brengen. Ieder team dient zelf in staat te zijn actief het budget te hanteren en verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

Met ZorgFormat wordt per team een analyse van de te leveren zorg gemaakt (scan) en er worden in het team uitspraken gedaan over de benodigde kwalificaties. Binnen ZorgFormat worden de routes gepland en ontstaat kennis en inzicht betreffende de benodigde formatieomvang en het budget. Wanneer de zorgvraag verandert, beweegt de benodigde inzet van het personeel mee en ontstaat direct zicht op de benodigde formatieruimte en aanpassing van het budget.

Op eenvoudige wijze kan de inhoud van de zorg gekoppeld worden aan indicaties en kostprijs.  Door het team kan eenvoudig worden gerapporteerd over geleverde zorg en gebruikte middelen.