Ouderenzorg; besluit tot reorganisatie

Ouderenzorg; besluit tot reorganisatie

De veranderingen in de ouderenzorg zijn groot. Voor de ouderen zelf maar ook voor familie en mantelzorgers. Een zorgorganisatie besluit de verandering actief vorm te geven, er moet immers met minder mensen meer gedaan worden. Ondanks de krapte zal er ruimte moeten blijven voor vernieuwing. Kortom tijd voor verandering maar wel gekoppeld aan missie en visie van de organisatie.
Er wordt gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur; Zorg Thuis, Wonen met Zorg en Behandeling. De ondersteunende afdelingen worden straks centraal aangestuurd. Overhead wordt verminderd en de teams worden zelfsturend ingericht. Er ontstaat een platte organisatie. Dat geldt ook voor de wijkteams, zij worden ook zelfsturend.

In de reorganisatie is de directe zorgverlening leidend. Met ZorgFormat worden beelden van de zorgvraag gemaakt. Glashelder wordt welke zorgvragen door welke teams moeten worden beantwoord. De beelden van de complexiteit van zorg en de noodzakelijk te verrichten specifieke zorgtaken maken het verhaal compleet.

Per team wordt aan de hand van de beschikbare beelden in de zorg een basisdienstenpatroon gemaakt. Er wordt goed nagedacht over welke functionaris op welk moment in de zorg beschikbaar moet zijn. Zo wordt de zorg voor alle dagen in de week vastgelegd. De visie op zorg blijft leidend.

In ZorgFormat wordt direct zichtbaar wat de formatieomvang moet gaan worden. Ook de kostprijs voor de zorgverlening is daarmee bekend. De controller kijkt mee en kan vragen om een aanpassing als het budget binnen een team wordt overschreden.

Alle resultaten uit de verschillende teams worden getotaliseerd. Zo wordt duidelijk wat de formatieomvang voor de organisatie in de nieuwe situatie zal moeten zijn. Binnen ZorgFormat wordt een scenario gebouwd, in dat scenario wordt direct zichtbaar gemaakt en uiteindelijk vastgelegd hoe er veranderd wordt van de huidige formatieomvang naar de straks gewenste - en betaalbare - situatie.

In het scenario staat vermeld of er sprake zal zijn van ontslag, demotie, overplaatsing, scholing etc. Ondanks het kleiner moeten worden van de organisatie wordt er voor gekozen om op te blijven leiden in BBL trajecten. Leitmotiv bij de reorganisatie is dat zoveel mogelijk capaciteit voor zorg behouden blijft. In een aantal gevallen betekent dat voor werknemers een functiewijziging van bijvoorbeeld ondersteunende dienst naar zorgdienst.