Dementiezorg Thuis

Dementiezorg thuis

De familie van een dementerende oudere cli├źnte uit de thuiszorg wil graag dat moeder zo lang mogelijk thuis bij vader kan blijven wonen. Zij is 79, vader is 83. Vader is geestelijk vitaal maar lijdt aan COPD. Hij wil dolgraag dat zijn vrouw bij hem in huis blijft wonen maar hij krijgt meer problemen met zijn eigen gezondheid. De zorg voor het huishouden, eten en ook de lichamelijk zorg voor moeder vallen steeds zwaarder. De wijkverpleegkundige verwacht dat wanneer de situatie zich zo voortzet het einde voor het thuis wonen in zicht is. Mevrouw zal dan opgenomen moeten worden in een verpleeghuis.

Ze bedenkt een plan; ze brengt de noodzakelijke zorg binnen ZorgFormat in kaart, denkt na over de verdeling van werkzaamheden tussen de professionals en meer informele mantelzorg en organiseert een overleg met de familie en een paar actieve buurtgenoten. In dat overleg wordt nog eens opnieuw de wens om moeder thuis te laten wonen besproken. Wanneer blijkt dat dit ieders wens is wordt de zorgvraag doorgesproken en een verdeling in werkzaamheden gemaakt. Er wordt binnen ZorgFormat een planning per dag gemaakt. Contactmomenten met de wijkverpleging, de persoonlijke verzorging en begeleiding thuis, de schoonmaakhulp en met mantelzorgers en vrijwilligers worden vastgelegd. De geïndiceerde uren worden verstandig en overzichtelijk verdeeld over de week en zorgvuldig worden daar de uren van de mantelzorg en vrijwilligers omheen gepland.

Voor iedereen zijn de aanwezigheidafspraken op deze manier duidelijk. In het overzicht is te zien wie wanneer aanwezig is. De planning van de zorg is helder en wordt zo ingericht dat er op afroep meer en andere hulp ingeroepen kan worden. In de planning is rekening gehouden met afwezigheidsafspraken voor vader. Uit het overzicht kan direct het aantal uren zorg en de kostprijs afgeleid worden. Het ingevulde instrumentarium levert de onderbouwing voor de indicatie of de aanpassing daarvan op.