Ouderenzorg; inhoudelijke en financiële toetsing

Een organisatie voor ouderen- en thuiszorg heeft vragen over de komende veranderingen in het zorgstelsel. Kunnen we de zorg die we willen leveren nog betalen en zo ja, hoe moet de organisatie dan ingericht worden.
Na een in company workshop werd de organisatie doorgelicht aan de hand van de bestaande zorgvraag, complexiteit en een aantal significante zorgtaken, afgezet tegen de huidige bekostiging en de te verwachten bekostiging.
De organisatie heeft, samen met de zorgteams, in een kort intensief project, de benodigde gegevens verzameld. Van de werkzaamheden van de teams werden met behulp van ZorgFormat inhoudelijke profielen gemaakt. Op basis daarvan zijn er, wederom met behulp van ZorgFormat, basisdienstenpatronen gemaakt waarin onderbouwde keuzes rond de personele inzet (functieniveaus en werktijden) tot uiting kwamen. Deze basisdienstenpatronen leidden tot formatieplaatsenplannen die een duidelijke relatie hebben met de gevraagde en te leveren zorg. De inzet van het personeel (functies) op het juiste moment en voor de juiste duur werd zichtbaar gemaakt en stond direct ‘op geld’. Een slimme, zorgvolgende inzet van het personeel betekent dat ook nu de geplande formatie betaalbaar is!
De formatie werd aangepast aan de verschillende categorieën zorgvragers: van ouderen-GGZ-zorg, via zware verpleeghuiszorg (kleinschalig wonen) naar verzorgingshuiszorg met bewoners met somatische problematiek en/of beginnende cognitieve problematiek.
De gevolgde werkwijze leidde er ook toe dat de formatie van ondersteunende- en stafafdelingen herzien werd. Het functiegebouw werd opgeschoond. 

Het rsultaat: een aan de zorgvraag aangepaste formatie voor de gehele organisatie die uitstekend past binnen de nieuwe inhoudelijke én financiële kaders. ZorgFormat werd daarnaast ook gebruikt om de verandering in de tijd uit te zetten (het scenario).

De organisatie blijft de applicatie ZorgFormat gebruiken om de gekozen formaties en basisdienstenpatronen periodiek te evalueren en om te beoordelen of deze nog passen bij de geconstateerde zorgvraag.
Het traject heeft heldere vuistregels opgeleverd voor de aanpassing van formatie, naar omvang en functie-inzet, aan de dan geldende omstandigheden.