GGZ

In een regionaal psychiatrisch ziekenhuis ontstaat binnen de ouderenzorg behoefte om de organisatie tegen het licht te houden en te beoordelen of de werkorganisatie efficiënt is ingericht. Daarnaast zijn er vragen te aanzien van de inzet van de activiteitentherapie; werkt deze voldoende cliëntgericht en is de inzet ook hier efficiënt ingeregeld. In de ouderenzorg is het niet de eerste keer dat ZorgFormat wordt toegepast. Het betreft een herijking na 5 jaar. Na inventarisatie blijkt dat het functiehuis aanpassing behoeft, de opleidingscapaciteit moet worden verhoogd en de inzet van personeel kan efficiënter. Ook het functiegebouw binnen de activiteitentherapie vereist aanpassing. In een kortlopend scenario worden de gewenste veranderingen in beeld gebracht en in gang gezet.

Op grond van de resultaten uit de ouderenzorg wordt besloten de organisatie integraal in beeld te brengen middels ZorgFormat. De resultaten uit deze inventarisatie maken dat het functiegebouw verder wordt aangepast en personeel meer gedifferentieerd en doelgerichter ingezet gaat worden. De kwaliteit moet omhoog en de kostprijs gaat substantieel naar beneden.