Gehandicaptenzorg

In een regionaal werkende gehandicaptenzorg organisatie bestaat de behoefte de kwaliteit van zorg, het beschikbare budget en een passende inzet van personeel beter in balans te brengen. Per locatie is het bedrag bekend wat vanuit de ZZP-inkomsten gebruikt kan worden voor de inzet van personeel. Uit een inhoudelijke inventarisatie blijkt dat de verhouding tussen de aard van de werkzaamheden en het functiegebouw niet klopt.

Per lokatie wordt de zorgvraag in beeld gebracht middels ZorgFormat. Vervolgens wordt per lokatie een dienstenpatroon vastgesteld met de voor die lokatie ideale functiemix. Begeleiders en helpenden denken mee over een passende dag- en werkindeling.

Het blijkt goed mogelijk om binnen het beschikbare budget het werk georganiseerd te krijgen. Door betrokkenheid van de werkvloer is realisatie van het nieuwe basisdienstenpatroon geen probleem.

De leidinggevenden gebruiken ZorgFormat voor het aanleveren van het formatieplaatsenplan en begroting. Centraal wordt een passende opleidingsplanning gerealiseerd.