Algemeen Ziekenhuis, wisselende bedbezetting op de afdelingen.

In een middelgroot ziekenhuis in het westen van het land bestaat een sterk fluctuerende bedbezetting op verschillende verpleegafdelingen. De formatie loopt niet in de pas en de budgetten worden sterk overschreden.

Met name de kraamafdeling springt er qua onderproductie en budgetoverschrijding uit. Op de kraamafdeling wordt, na een inhoudelijke inventarisatie van de zorg, een minimaal gewenste aanwezigheid van personeel vastgesteld, een zogenaamd skeletrooster. Dat wordt omgezet in een basisdienstenpatroon en formatieplaatsenplan. Om drukte op te vangen wordt een deel van de formatie omgezet in flexibele formatie en vastgelegd in de begroting. Met het personeel wordt de noodzakelijke flexibiliteit en de omvang van de arbeidsovereenkomsten besproken. Zoveel als mogelijk is wordt de formatie zorgvraagvolgend ingeregeld.

Op de orthopedie-afdeling wordt steeds meer in behandelstraten gewerkt. De planning van de ingrepen gebeurt volgens een vast stramien en dat geldt ook voor de zorg in de dagen na de ingreep. In overleg met de orthopeden worden aanwezigheidsafspraken voor personeel gemaakt. Kort na de ingreep is de zorg intensiever dan verderop in het genezingsproces. Er wordt een basisdienstenpatroon gemaakt op basis van de voorspelbaarheid van het genezingsproces en de eerste revalidatie. Personeel dient er te zijn wanneer de zorgvraag wordt gesteld. Ook hier wordt de formatie vastgesteld nav de gewenste aanwezigheid van het personeel. Ook wordt de functiemix tegen het licht gehouden en worden inhoudelijk verantwoorde aanpassingen gedaan.

Na de geslaagde invoering van de veranderingen op deze twee afdelingen wordt de systematiek uitgerold in het ziekenhuis. En met succes.