Algemeen Ziekenhuis

Voorbeeld formatieplan afd. Oncologie

Afdeling Oncologie van een algemeen ziekenhuis

De vraag was of het mogelijk was om andere verpleegkundigen dan gespecialiseerde oncologie verpleegkundigen in te zetten en zo ja, hoe dan?

De context.

Men kent naast de klinische afdeling een polikliniek oncologie en er is een afdeling dagbehandeling voor de chemotherapie en bestraling. Er wordt nu vooral gewerkt met oncologieverpleegkundigen (specialisme). De verpleegkundigen klaagden over het routinematige werk en de oneigenlijke taken zoals het aansluiten van televisies en telefoons.

Het traject.

Samen met de adviseur en na het gebruik van de applicatie ZorgFormat, is er een integraal formatieplaatsenplan gemaakt voor de kliniek, de polikliniek en de dagbehandeling.

De hoofdpunten:

De inzet van de oncologieverpleegkundig specialist wordt afgebakend en sluit zo beter aan bij kennis en ervaring. Het draaien van spreekuren in de polikliniek en het begeleiden van de meest complexe patiënten in de klinische setting en daarnaast het coachen van de verpleegkundigen op de afdeling, worden de kerntaken. Naast de gespecialiseerd verpleegkundigen worden nu verpleegkundigen ingezet met specifieke kennis op het gebied van de oncologie. Zij hebben daartoe een vervolgopleiding gevolgd zoals die door een aantal (academische) ziekenhuizen wordt verzorgd. Zij zijn daarmee ook inzetbaar in de dagbehandeling. De meeste verpleegkundigen worden op meerdere plaatsen ingezet (polikliniek - kliniek; dagbehandeling - kliniek en polikliniek - kliniek - dagbehandeling). Dit betekent taakverrijking en kruisbestuiving! Naast de verpleegkundigen worden met name op de verpleegafdeling en bij de dagbehandeling, verzorgende en helpende functies ingezet.