Balans tussen kwaliteit en kosten

De inzet van personeel ten behoeve van zorg en begeleiding kan geen sluitpost zijn. Wat is een passende personele inzet bij de vraag naar zorg? Hoe is deze inzet te bepalen? Past deze inzet bij het budget?

Efficiƫnt werken, betaalbare kwaliteit

De vraag naar zorg varieert, per dag, per week. Beweegt uw formatie mee? Kunt u flexibiliteit inbouwen zonder concessies te doen aan de gewenste kwaliteit?

Transitie in zorg vergt transitie in personeel

Mensen blijven langer thuis. Met zorg en begeleiding op maat lukt dat ook. Kunt u dat bieden, zet u de juiste mensen in?

Bent u voorbereid op 2015; bent u in transitie en u weet wat te doen na de Wmo? Hoe ziet uw langdurige zorg er uit?