Bestuur en management zijn verantwoordelijk voor:

 • Kwaliteit van zorg
 • Een bij de zorg passend personeelsbestand
 • Personele inzet 24/7 gegarandeerd (basisdienstenpatroon en een kloppend rooster),
 • Betaalbare zorg: de organisatie is financieel op orde

Teams hebben last van:

 • Onderbezetting.
 • Gevoel te falen, op het werk en thuis.
 • Ziekteverzuim waardoor werkdruk nog hoger wordt.
 • Inhuur van dure uitzendkrachten die de cliënt minder goed kennen.
 • Onvoldoende inzicht in en zeggenschap over de personele bezetting en basisdienstenpatroon.

Teams willen:

 • Voldoende en goede zorg leveren en afspraken nakomen.
 • Kloppende dienstroosters die voldoende bezet zijn, zodat ze hun werk goed kunnen doen.
 • Kennis en kunde inzetten ten bate van de zorg, daarbij zijn kaders gegeven.
 • Verantwoordelijkheid dragen met transparantie over de te besteden middelen.
 • Meedenken over de vraag of de formatie klopt met de cliëntvraag en de inkomsten.